Home / Hướng dẫn sử dụng
1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - INTELLIPURE ULTRAFINE

TỐC ĐỘ THAY ĐỔI TỨC THÌ

Chạm hoặc di chuyển Thanh Điều Khiển để tăng hoặc giảm tốc độ/công suất.

TỐC ĐỘ THAY ĐỔI DẦN

Chạm Nút Quạt Nhỏ để giảm tốc độ quạt 1 đơn vị (2 vạch).
Chạm Nút Quạt Lớn để tăng tốc độ quạt 1 đơn vị (2 vạch).

TỐC ĐỘ SIÊU MẠNH TURBO

Chạm Nút Quạt Bão để kích hoạt
Chế Độ TURBO (đến 460 m3/h).
Chạm bất kỳ đâu để tắt Chế Độ TURBO.

CHẾ ĐỘ NGỦ NGON SLEEP

Chạm giữ 3s Nút Quạt Nhỏ để kích hoạt
Chế Độ SLEEP - đèn sẽ mờ mà tốc độ vẫn y hệt như trước. Chạm bất kỳ đâu để tắt chế độ SLEEP.

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - INTELLIPURE CHEMICAL

POWER

Bật và tắt máy bằng cách chạm giữ 2s Nút Nguồn màu xanh

TỐC ĐỘ THAY ĐỔI TỨC THÌ

Chạm hoặc di chuyển Thanh Điều Khiển để tăng hoặc giảm tốc độ/công suất.

TỐC ĐỘ THAY ĐỔI DẦN

Chạm Nút Quạt Nhỏ để giảm tốc độ quạt 1 đơn vị (2 vạch).
Chạm Nút Quạt Lớn để tăng tốc độ quạt 1 đơn vị (2 vạch).

TỐC ĐỘ SIÊU MẠNH TURBO

Chạm Nút Quạt Bão để kích hoạt
Chế Độ TURBO (đến 460 m3/h).
Chạm bất kỳ đâu để tắt Chế Độ TURBO.

CHẾ ĐỘ NGỦ NGON SLEEP

Chạm giữ 3s Nút Quạt Nhỏ để kích hoạt
Chế Độ SLEEP - đèn sẽ mờ mà tốc độ vẫn y hệt như trước. Chạm bất kỳ đâu để tắt chế độ SLEEP.

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - INTELLIPURE COMPACT

POWER

Bật và tắt máy bằng cách chạm giữ 2s Nút Nguồn màu xanh

LOW

Khi nút hiển thị màu xanh, máy hoạt động ở tốc độ thấp.

MED

Khi nút hiển thị màu xanh, máy hoạt động ở tốc độ trung bình.

HIGH

Khi nút hiển thị màu xanh, máy hoạt động ở tốc độ cao.

TURBO

Khi nút hiển thị màu xanh, máy hoạt động ở tốc độ cực đại.

DFS

Khi nút hiển thị màu xanh, chức năng của màng lọc DFS đang hoạt động. Khi đèn nháy thì màng lọc DFS cần phải bảo dưỡng hoặc thay thế.

KIỂM TRA THÔNG TIN

Nguồn Gốc | Lịch Sử Bảo Trì, Bảo Hành

Nguồn Gốc | Lịch Sử Bảo Trì, Bảo Hành

Serial Check

Kiểm tra Bảo hành & Bảo trì

Mỗi chiếc máy đều có 1 mã QR Code để kiểm tra Nguồn gốc xuất xứ, Báo cáo kiểm tra chất lượng, Lịch sử Bảo trì/ bảo hành ngay trên trang Web của hãng: serial.intellipure.vn.

Serial Check

Kiểm tra Bảo hành & Bảo trì

Mỗi chiếc máy đều có 1 mã QR Code để kiểm tra Nguồn gốc xuất xứ, Báo cáo kiểm tra chất lượng, Lịch sử Bảo trì/ bảo hành ngay trên trang Web của hãng: serial.intellipure.vn.

LIÊN HỆ

Công Ty TNHH Intellipure Vietnam

Công Ty TNHH Intellipure Vietnam

Hotline / (+84) 88 695 5566 Website/ intellipure.vn

Email /hello@intellipure.vn